Created by: AlinaDesign


Фирма "Височинни ремонти" ООД е създадена през 2004г. и е специализирана в монтаж на топлоизолационни системи, поддръжка и ремонт на промишлени, административни и жилищни сгради. Фирмата извършва цялостно термоизолиране на сгради, както и на части от тях - на скеле или по алпийски способ.

"Височинни ремонти" ООД се ръководи от опитен управленски състав и разполага с високо квалифициран екип от професионалисти с доказан опит в строителството и в работата по алпийски способ.

С цел затвърждаваме името ни на пазара, ние от "Височинни ремонти" се придържаме към следните принципи:
  • високо качество на извършваните услуги
  • използване на качествени материали
  • коректност във взаимоотношенията с инвеститора
  • професионализъм
  • спазване на договорените срокове